LGBT là gì? Ý nghĩa của LGBT và cộng đồng LGBT là gì?

LGBT là gì? LGBT là cụm từ viết tử của các từ sau: Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam), Bisexual và Transgender. Đây được xem như viết tắt của cộng đồng những người đồng tính. LGBT phần nào đó thể hiện được sự đa dạng của nền văn hóa nhân loại nhưng hướng Đọc thêm »