Http là gì? Https là gì 1

Http là gì? Https là gì

http là gì

http là gì

Http là gì? – http hay ” Hyper Text Transfer Protocol” là giao thức truyền tải siêu văn bản hoạt động trên Internet. chúng ta sử dụng giao thức http rất nhiều nhưng phần lớn mọi người chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Mô hình hoạt động của http

http là gì

Giả sử bạn có 1 website máy chủ ở Mỹ, bạn muốn truy cập vào máy chủ đó thì phải thông qua một số giao thức nhất định, mà trong trường hợp này là http. khi bạn dùng máy tính truy cập vào bất cứ website nào thì giao thức http cũng được sử dụng để trả về kết quả mà bạn muốn. Hiện nay giao thức https đang dần phát triển rộng rãi, bằng công nghệ bảo mật tốt hơn, https đang dần thay thế cho http.

HTTPS là gì?

https là gì

HTTPS-Hypertext Transfer Protocol Secure .Giao thức này là sự kết hợp giữa giao thức http với giao thức ssl hoặc tls. Https được ứng dụng để đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa client và server được bảo mật cao hơn. Tráng hiện tượng client vào nhầm các trang giả mạo.