COO là gì? CEO, CPO, CFO, CHRO, COO nghĩa là gì? 1

COO là gì? CEO, CPO, CFO, CHRO, COO nghĩa là gì?

Coo là gì? Ceo là gì?.. trong cuộc sống ta bắt gặp rất nhiều những thuật ngữ này nhưng hầu hết chưa ai tìm hiểu và biết ý nghĩa thực sự của những thuật ngữ đó, Qua bài viết này chúng ta cùng phân tích và làm rõ ý nghĩa của từng thuật ngữ.

COO là gì?

 

coo là gì

Coo là viết tắt của cụm từ: “Chief Operating Officer” có nghĩa là Giám đốc điều hành . Đây là chức vụ cao nhất trong bộ máy tổ chức. Coo có phụ trách mọi mặt về công việc, hướng đi, hoạt động của công ty, và báo cáo với CEO ( Tổng giám đốc điều hành). Nhiều người nhầm lẫn giữa CEO và COO, tuy nhiên chúng ta phân biệt rõ ràng rằng: CEO là chủ tịch hội đồng quản trị. còn COO có thể gọi là chủ tịch, giám đốc điều hành.

Ceo phụ trách về hướng đi. tầm nhìn dài hạn của công ty, còn Coo điều hành tất cả các mặt khác của cty như các quyết sách nhỏ hơn, các vấn đề về tài chính, cách thức cải thiện để công ty hoạt động trơn tru..

CEO, CPO, CFO, CHRO, COO là gì và có chức năng gì

ceo là gì

Ceo là viết tắt của “Chief Excutive Officer”, có nghĩa là Tổng giám đốc điều hành, chúng ta cần phân biệ CEO và COO ( Giám đốc điều hành). Ceo là người giữ quyền lực cao nhất của tổ chức. đưa những quyết sách lớn, quyết định hướng đi, kế hoạch phát triển của tổ chức đó.

CPO là gì? CPO – “Chief Product Officer“, có nghĩa là Giám đốc sản xuất,Cpo đảm bảo kế hoạch về sản xuất, bao gồm việc đánh giá sản phẩm, chất lượng, đảm bảo tiến độ.. và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến sản xuất.

CFO là gì? CFO -“Chief Financial Officer“, Có nghĩa là Giám đốc tài Chính. CFO quản lý vấn đề về tài chính của doanh nghiệp, cụ thể như: nghiên cứu, phân tích, xây dựng kế hoạch tài chính, khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn vốn. Cảnh báo sớm các nguy cơ tiềm ẩn đối với doanh nghiệp

CHRO là gì? CHRO-“Chief Human Resources Officer“, Có nghĩa là Giám đốc nhân sự.CHRO là đầu mối chịu trách nhiệm về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cốt lõi cho công ty.

Trên đây là các định nghĩa và chức năng của Ceo, Cpo , Cfo, CHRO và các chức năng của các vị trí này trong doanh nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết